top of page
 • Betaal ik voor de werkzaamheden een huurverhoging?
  Ja, Rondom Wonen vraagt een huurverhoging voor het nieuwe verwarmingssysteem, warm tapwater en voor het vraag gestuurde mechanische ventilatiesysteem. Voor de OnderhoudsWerkzaamheden en isolatiemaatregelen die ook in het plan zitten, wordt geen huurverhoging gevraagd. Op de AkkoordVerklaring in uw BewonersMap vindt u uw persoonlijke huurverhoging. De huurverhoging komt bovenop uw kale huur. Lees ook de BewonersMap op pagina 44 (3 Hoog) en op pagina 36 (5 Hoog).
 • Waarom verschilt de huurverhoging per woning?
  De huurverhoging verschilt per woning, omdat elke woning nu een ander energielabel heeft. Straks, na het uitvoeren van de werkzaamheden, hebben alle woningen minimaal energielabel A. Een woning die nu energielabel F heeft en straks energielabel A, bespaart meer energie dan een woning die nu energielabel C heeft en straks energielabel A. Hoe meer energielabelstappen een woning maakt, hoe groter de energiebesparing en dus ook hoe hoger de huurverhoging is. Lees ook de BewonersMap op pagina 42 (3 Hoog) en op pagina 36 (5 Hoog). Voor het berekenen van de huurverhoging heeft Rondom Wonen de richtlijnen van Aedes en de Woonbond aangehouden.
 • Ik heb op dit moment recht op huurtoeslag. Kan de huurverhoging ervoor zorgen dat ik straks meer huur moet betalen dan de maximale huurprijs voor een sociale huurwoning?
  Nee, dat kan niet. Rondom Wonen houdt zich aan het huurbeleid van de overheid. Hierin staat dat voor sociale huurwoningen een maximum huurprijs (€ 763,47 in 2022) gevraagd mag worden. Wordt uw kale huurprijs door de huurverhoging hoger dan de maximum huurprijs? Dan topt Rondom Wonen de kale huurprijs af tot de maximum huurprijs. Dit geldt alleen voor huurders die recht hebben op huurtoeslag.
 • Mag Rondom Wonen mijn kale huurprijs na de werkzaamheden aanpassen aan de nieuwe woningwaarderingsstelsel punten?
  Nee, dit mag alleen als er een nieuwe huurder in de woning komt. U betaalt de huidige huur plus de gevraagde huurverhoging voor het nieuwe verwarmingssysteem, warm tapwater en voor het vraaggestuurde mechanische ventilatiesysteem.
 • Is er een vergoeding vanuit Rondom Wonen?
  Tijdens het project gaan alle woningen van het aardgas af. Veel bewoners moeten daarom een andere kookplaat kopen. Hiervoor krijgt u een vergoeding van Rondom Wonen van € 350,-. U krijgt deze vergoeding zodra uw gasaansluiting is verwijderd. Had uw woning al geen gasaansluiting meer toen u de woning ging huren? Dan krijgt u deze vergoeding niet. Uitzondering: heeft u zelf al eerder uw gasaansluiting laten verwijderen? Dan krijgt u de vergoeding van € 350,- wel.
 • Waarom moet ik uiterlijk 10 november mijn AkkoordVerklaring inleveren?
  We kunnen ons voorstellen dat u graag snel duidelijkheid wil hebben over de werkzaamheden. Daarom hebben we gekozen voor 10 november als inleverdatum voor uw AkkoordVerklaring. Weet u het op deze datum nog niet? Geen probleem! Laat ons dit dan weten, dan bespreken we de opties.
 • Hoe lever ik mijn AkkoordVerklaring in?
  Vul uw AkkoordVerklaring volledig in. Stuur deze daarna gratis terug in de bijgevoegde antwoordenvelop. Lees ook de BewonersMap op pagina 44 (3 Hoog) en op pagina 38 (5 Hoog).
 • Krijgen de klepramen ook HR++ glas?
  Ja, in de klepramen aan de galerijzijde krijgt u ook HR++ glas. Als dit ervoor zorgt dat het raam niet meer goed open en dicht kan, dan repareren wij dit. De klepramen aan de balkonzijde worden vast HR++ glas. In de slaapkamers aan de balkonzijde wordt daarin een zelfregelend ventilatierooster geplaatst.
 • Mijn kozijnen zijn net allemaal geschilderd. Wordt dat straks opnieuw gedaan?
  Heeft u al overal HR++ glas? Dan hoeven wij uw kozijnen niet meer te schilderen. Heeft u nog geen of niet overal HR++ glas? Dan vervangen wij dit. Het schilderwerk van de kozijnen rondom dat glas werken wij bij waar dat nodig is.
 • Hoe lang zijn jullie in mijn woning bezig?
  We weten nog niet precies hoe lang we met uw woning bezig zijn. We verwachten dat we ongeveer twee weken binnen in uw woning nodig hebben. De planning voor uw woning krijgt u tijdens het UitvoerdersGesprek.
 • Kan ik hulp krijgen bij het verplaatsen van spullen?
  Ja, dat kan. Tijdens het UitvoerdersGesprek bespreekt de uitvoerder met u wat er verplaatst moet worden en hoe wij hierbij kunnen helpen als u dat zelf, of met hulp van familie of vrienden, niet kan.
 • Mijn berging (en mijn garage) staan erg vol. Waar moeten deze spullen naartoe?
  Tijdens het UitvoerdersGesprek bekijken we samen met u waar u uw spullen het beste kunt laten.
 • Wanneer komt de uitvoerder bij mij langs?
  Ongeveer drie tot vier weken voordat de werkzaamheden starten, komt de uitvoerder bij u langs tijdens het UitvoerdersGesprek (lees ook de BewonersMap op pagina 40 voor de 3 Hoog flats en op pagina 32 voor de 5 Hoog flats). U kunt met hem al uw vragen bespreken rondom bijvoorbeeld uw voorbereiding voor de werkzaamheden.
 • Wanneer moet ik mijn gascontract opzeggen?
  Pas als uw gasaansluiting verwijderd is, zegt u uw gascontract op. Wij informeren u hier op tijd over.
 • Blijft de reserve CV-ketel in het centrale ketelhuis?
  Nee, deze halen wij weg. De afgelopen tien jaar is de reserve CV-ketel nog nooit nodig geweest. Bovendien weten we inmiddels niet zeker of deze nog wel goed werkt. Als er een probleem is met het aardwarmtenetwerk van Ammerlaan in de toekomst, dan zijn er goede afspraken met Ammerlaan over hoe deze opgelost worden.
 • Als er geen steiger komt, hoe worden de bouwmaterialen dan omhoog verplaatst?
  Wij plaatsen een bouwlift tegen het woonblok aan. Op die manier kunnen wij materialen naar boven verplaatsen. De lift in het trappenhuis houden wij op die manier vrij voor u.
 • Hoe gaan jullie om met schade die veroorzaakt wordt door de werkzaamheden?
  Hoe voorzichtig de werklieden ook werken, er is altijd kans op schade. Is er schade ontstaan door de uitvoering van de werkzaamheden? Meld de schade dan binnen 48 uur bij de uitvoerder of stuur een e-mail/bel naar SlimOnderhoud. Daarnaast verwachten wij uw medewerking. Het is verstandig om losse waardevolle spullen tijdens de werkzaamheden op te bergen en meubelstukken en kleden af te dekken met afdekfolie om schade te voorkomen. Om misverstanden te voorkomen adviseren wij u om kwetsbare en/of waardevolle spullen op de foto vast te leggen.
 • Krijg ik veel last van stofoverlast?
  In de BewonersMap leest u bij alle werkzaamheden of u stofoverlast kunt verwachten. We beperken de stofoverlast zoveel mogelijk. Bij het boren gebruiken we hulpmiddelen om stof af te vangen.
 • Kan de vraaggestuurde mechanische ventilatie uitgezet worden?
  We raden aan om de vraaggestuurde mechanische ventilatie altijd aan te laten staan voor een gezonde woning. Is er een noodsituatie waardoor de ventilatie toch uit moet? Dan kan dit.
 • Maakt de vraaggestuurde mechanische ventilatie lawaai?
  Een nieuw geluid is altijd even wennen, maar het geluid van de vraaggestuurde mechanische ventilatie is niet hard.
 • Koelt de ventilatie-unit in de woonkamer de verse lucht als het buiten warmer is dan binnen?
  De ventilatie-unit geeft aan de verse lucht de temperatuur mee van de afgezogen vuile lucht.
 • Worden de ventilatie-unit en de S-fan straks onderhouden?
  Ja, Rondom Wonen zorgt dat de ventilatie-unit in uw woonkamer en de S-fan in uw slaapkamer onderhouden wordt. De ventilatieroosters moet u wél zelf schoonmaken.
 • Maak ik de nieuwe ventilatieroosters straks zelf schoon?
  Ja, zeker! U kunt dit gemakkelijk zelf doen. Het klepje van het rooster kunt u verwijderen. Daarna kunt u het rooster schoonmaken met uw stofzuiger.
 • Mag ik de nieuwe verwarmingsleidingen schilderen?
  Ja, dat mag. Gebruik hiervoor het liefst radiatorverf. U mag zelf kiezen in welke kleur u de verwarmingsleidingen schildert. Houd er wel rekening mee dat Rondom Wonen u kan vragen de leidingen in een neutrale kleur te schilderen als u gaat verhuizen.
 • Mogen er straks gordijnen voor de ventilatie-units hangen?
  Ja, dat mag. Zorg er alleen wel voor dat uw gordijnen niet strak tegen de ventilatie-unit aan hangen.
 • Hoeveel sleutels krijg ik bij de nieuwe voordeur?
  U krijgt drie sleutels bij de nieuwe voordeur. Als het kan en als u dat wilt, kunnen we ook de cilinder uit het oude slot over zetten in de nieuwe voordeur. Dan kunt u de sleutels die u nu heeft houden.
bottom of page